CHUỖI HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI CÁC KCX – KCN – KHU CÔNG NGHỆ CAO TP. HCM GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Thực hiện Biên bản ghi nhớ ngày 31 tháng 3 năm 2020 giữa Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HEPZA), Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HBA) và Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVN HCMC) và Biên bản ghi nhớ ngày 19 tháng 6 năm 2020 giữa Ban Quản lý Khu công nghệ Cao TP. Hồ Chí Minh (SHTP), Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HBA) và Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVN HCMC) về vận động doanh nghiệp trong KCX – KCN – KCNC sử dụng điện mặt trời và tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải DR. Nay, Ban chủ nhiệm chương trình phát triển điện mặt trời mái nhà và năng lượng tái tạo triển khai kế hoạch tổ chức chuỗi hội thảo giới thiệu điện mặt trời mái nhà và chương trình điều chỉnh phụ tải DR năm 2020 tại các KCX – KCN và KCNC.

Chuỗi hội thảo được tổ chức với các mục tiêu:

 • Đối với Doanh Nghiệp tại KCX- KCN và KCN Cao:
  • Giúp Doanh Nghiệp hiểu rõ được ý nghĩa và giá trị chương trình;
  • Doanh Nghiệp tiếp cận được các sản phẩm, giải pháp hỗ trợ tốt cho các đơn vị;
  • Góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu của các Khu chế xuất – Khu công nghiệp – Khu công nghệ Cao, thúc đẩy việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước;
  • Nắm bắt được cơ hội trong việc giới thiệu các nhà cung ứng, lựa chọn giải pháp tài chính
 • Đối với Nhà cung ứngGiới thiệu sản phẩm, trình bày tham luận và giải đáp được thắc mắc của Doanh Nghiệp.
 • Đối với Ban chủ nhiệm chương trình: Thực hiện được vai trò kết nối, hỗ trợ thông tin đến cho Doanh nghiệp trong KCX – KCN – KCN Cao có đầy đủ thông tin cần thiết và tham gia chương trình.

 

Chuỗi hội thảo chương trình phát triển Điện mặt trời mái nhà và năng lượng tái tạo tại các khu chế xuất – khu công nghiệp – khu công nghệ cao TP.HCM giai đoạn 2020 – 2024

Chuỗi hội thảo được đồng tổ chức bởi các đơn vị:

 • Ban Quản lý các Khu chế xuất & Công nghiệp TP.HCM (Hepza);
 • Ban Quản lý Khu công nghệ Cao TP. HCM (SHTP);
 • Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TP.HCM (HBA);
 • Tổng Công ty Điện lực TP. HCM ( EVN HCMC)

Bao gồm 10 chương trình được triển khai tại các Khu chế xuất – khu công nghiệp – khu công nghệ cao trên địa bàn TP.HCM:

Với thời lượng chương trình từ 150 – 180 phút, hội thảo sẽ giới thiệu, trình bày tham luận cũng như giải đáp các thắc mắc của Quý Doanh Nghiệp. Đồng thời hội thảo cũng là nơi kết nối nhà đầu tư, các đối tác cung cấp thiết bị, đơn vị tổng thầu, các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng nhằm cung cấp giải pháp về việc lắp đặt và triển khai sử dụng điện mặt trời mái nhà và năng lượng tái tạo.

 

 

Hội thảo được triển khai tại các khu chế xuất – khu công nghiệp – khu công nghệ cao trên địa bàn TP.HCM

——————————————————————————————————-

Trân trọng kính mời Quý Doanh Nghiệp, Nhà máy trong các khu chế xuất – khu công nghiệp – khu công nghệ cao; cùng các Nhà đầu tư, Quý đối tác và khách mời đến tham dự chương trình.

 

Để công tác đón tiếp được chu đáo, Quý đại biểu vui lòng xác nhận tham dự chương trình.

Thông tin xác nhận:

Ms. Nguyễn Thị Phương Dung – Phó Chánh văn phòng HBA – 0983 080 850 hoặc

Ms. Nguyễn Hoàng Minh Thu – Điều phối viên cao cấp – 0903 149 592