Hỗ trợ con công nhân khó khăn

Ban Quản lý các KCX-KCN TP HCM phối hợp với Hiệp hội Các doanh nghiệp KCN thành phố, Công đoàn và Đoàn Thanh niên các KCX-KCN thành phố, Quỹ Hỗ trợ Công nhân (CN) thành phố vừa tổ chức chương trình hỗ trợ con CN có người thân mất do dịch Covid-19.

Ông Phạm Thanh Trực, Phó Ban Quản lý các KCX-KCN TP HCM, trao học bổng cho con công nhân mồ côi do dịch Covid-19

Chương trình đã trao 40 suất học bổng (từ 3 đến 5 triệu đồng/suất) cho con CN mồ côi cha hoặc mẹ trong dịch Covid-19.

Chương trình cũng trao 70 suất học bổng (từ 1,5 đến 3 triệu đồng/suất) cho con CN đang làm việc tại các KCX-KCN, có hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ kinh phí trao học bổng do Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam hỗ trợ.

Nguồn:nld.com.vn