Triển khai 34 điểm bán thực phẩm lưu động bình ổn giá tại TP.HCM

Theo sàn TMĐT này, 34 điểm bán hàng lưu động trên toàn thành phố sẽ cung cấp 13 tấn hàng hóa đầu tiên bao gồm nhiều loại nông sản, thực phẩm tươi như rau, củ, quả, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

34 điểm bán hàng này sẽ là các bưu cục của Viettel Post, thuộc 18 quận huyện của TP.HCM. Các sản phẩm bán tại điểm bình ổn lưu động có mức giá thấp hơn hoặc bằng giá bán được quy định theo quy định chương trình do Sở Công Thương TP.HCM chỉ đạo.

Đây là hoạt động thuộc chương trình “Thực phẩm bình ổn lưu động” của Bộ Công Thương phối hợp cùng các doanh nghiệp.

Trước đó, Viettel Post được các bộ, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa thiết yếu bằng luồng “ưu tiên đặc biệt” tại các địa phương đang giãn cách theo chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo sàn TMĐT này, 34 điểm bán hàng lưu động trên toàn thành phố sẽ cung cấp 13 tấn hàng hóa đầu tiên bao gồm nhiều loại nông sản, thực phẩm tươi như rau, củ, quả, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

34 điểm bán hàng này sẽ là các bưu cục của Viettel Post, thuộc 18 quận huyện của TP.HCM. Các sản phẩm bán tại điểm bình ổn lưu động có mức giá thấp hơn hoặc bằng giá bán được quy định theo quy định chương trình do Sở Công Thương TP.HCM chỉ đạo.

Đây là hoạt động thuộc chương trình “Thực phẩm bình ổn lưu động” của Bộ Công Thương phối hợp cùng các doanh nghiệp.

Trước đó, Viettel Post được các bộ, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa thiết yếu bằng luồng “ưu tiên đặc biệt” tại các địa phương đang giãn cách theo chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ.