ỨNG DỤNG CLOUD CAMERA trong kiểm soát dịch tễ COVID ở các khu công nghiệp

Dịch bệnh COVID đã tạo ra những thách thức cho các doanh nghiệp nhà máy như: hình thức làm việc từ xa khiến doanh nghiệp không thể quản lý toàn diện nhà máy, số lượng nhân viên tại nhà máy bị hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng giám sát, quản lý tài sản của doanh nghiệp.
 
 
 
 
Nhằm giúp các Anh/Chị hiểu rõ về những ứng dụng của cloud camera và lợi ích của nó trong việc kiểm soát dịch tễ COVID-19 tại các khu công nghiệp, Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TP.HCM (HBA) phối hợp với VNG Cloud tổ chức buổi Webinar với chủ đề: Ứng dụng cloud camera trong kiểm soát dịch tễ COVID-19 ở các khu công nghiệp.
Trân trọng gửi đến Đại diện Ban Lãnh đạo Quý Doanh thông tin truy cập vào buổi Webinar:
Password: vCloudcam1607
Thời gian diễn ra: 9h30 – 11h00, ngày 22 tháng 7 năm 2021