YBAHCM

Trang chủ - YBAHCM

Ông Đỗ Thanh Hùng đón nhận Huân chương Lao động hạng III

Ông Đỗ Thanh Hùng – Tổng giám đốc Công ty TNHH Bao bì Giấy Việt Trung TP.HCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng III do Chủ tịch nước trao tặng.

Ông Đỗ Thanh Hùng – Tổng giám đốc Công ty TNHH Bao bì Giấy Việt Trung TP.HCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng III do Chủ tịch nước trao tặng.

Ông Đỗ Thanh Hùng đã có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng phát triển Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp và hoạt động xã hội từ thiện trên địa bàn TP.HCM từ năm 2009 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

HỘI VIÊN HBA