Chúc mừng kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM

Chúc mừng kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM

TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI: TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI: TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Hiệp hội HBA – Chuyển đổi số Công nghiệp

Hiệp hội HBA – Chuyển đổi số Công nghiệp

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: CÔNG BỐ NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHỤC HỒI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: CÔNG BỐ NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHỤC HỒI

DOANH NGHIỆP KỲ VỌNG VÀO NGHỊ QUYẾT 128 CỦA CHÍNH PHỦ

DOANH NGHIỆP KỲ VỌNG VÀO NGHỊ QUYẾT 128 CỦA CHÍNH PHỦ

VTV9 DOANH NGHIỆP LÊN PHƯƠNG ÁN GIỮ CHÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG

VTV9 DOANH NGHIỆP LÊN PHƯƠNG ÁN GIỮ CHÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG

GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC SAU DỊCH – TRAO ĐỔI

GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC SAU DỊCH – TRAO ĐỔI

Ông Nguyễn Văn Bé chủ tịch hiệp hội HBA góp ý về tái khởi động doanh nghiệp ngày 3/9/2021

Ông Nguyễn Văn Bé chủ tịch hiệp hội HBA góp ý về tái khởi động doanh nghiệp ngày 3/9/2021

Siêu thị Phúc lợi cho công nhân

Siêu thị Phúc lợi cho công nhân