Ông Nguyễn Văn Bé chủ tịch hiệp hội HBA góp ý về tái khởi động doanh nghiệp ngày 3/9/2021

Ông Nguyễn Văn Bé chủ tịch hiệp hội HBA góp ý về tái khởi động doanh nghiệp ngày 3/9/2021

Siêu thị Phúc lợi cho công nhân

Siêu thị Phúc lợi cho công nhân

HBA – Chương trình phúc lợi “Cuộc Sống Đổi Thay”

HBA – Chương trình phúc lợi “Cuộc Sống Đổi Thay”

BẢN TIN THỜI SỰ HTV9 Lễ ký kết Phát triển điện mặt trời áp mái HBA ngày 19.06.2020

BẢN TIN THỜI SỰ HTV9 Lễ ký kết Phát triển điện mặt trời áp mái HBA ngày 19.06.2020

HTV9 Tin buổi sáng 6h 03/05/2021 Hội nghị Họp mặt Doanh nghiệp Thường niên năm 2021 của HBA

HTV9 Tin buổi sáng 6h 03/05/2021 Hội nghị Họp mặt Doanh nghiệp Thường niên năm 2021 của HBA

HBA, HEPZA – Thăm và tặng quà cho đồng bào miền Trung

HBA, HEPZA – Thăm và tặng quà cho đồng bào miền Trung

BẢN TIN THỜI SỰ HTV9 Đẩy mạnh sử dụng điện mặt trời áp mái HBA 22 06 2020

BẢN TIN THỜI SỰ HTV9 Đẩy mạnh sử dụng điện mặt trời áp mái HBA 22 06 2020

HBA giới thiệu tại KCX Tân Thuận – Giải pháp kết nối & Quản trị Chuỗi cung ứng trên nền tảng ATALINK

HBA giới thiệu tại KCX Tân Thuận – Giải pháp kết nối & Quản trị Chuỗi cung ứng trên nền tảng ATALINK